06.06-06.09

Mykolo Žilinsko dailės galerija

Mykolas Valantinas

06.06-06.09

Mykolo Žilinsko dailės galerija

Mykolas Valantinas

06.06-06.09

Mykolo Žilinsko dailės galerija

Mykolas Valantinas

Mykolas Valantinas yra daugiadisciplininis menininkas iš Lietuvos, gyvenantis tarp Berlyno ir Vilniaus. Darbų meninis laukas aprepia fotografiją, kino ir instaliacijos medijas. Filosofijos išsilavinimą turintis menininkas savo kūryboje psichoanalitinį tyrimą dažnai kreipia į save ar visuomenės psichikos būsenas. Kūriniuose galima aptikti liaudies pasakojimų ir mitologijų, taip pat kaip pasakojimo būdas pasitelkiama siaubo, dokumentinių ir išgalvotų naratyvų sintezė.